Regulamin

§1 Definicje

Właściciel – firma Cerec_Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Graniczna 12, 20-010 Lublin, numer NIP: 6793111860, REGON: 361605670, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000560199, e-mail: kontakt@cereclab.pl, zwana dalej „Spółką”.

Strona – strona internetowa umieszczona pod domeną www.cereclab.pl

Użytkownik – oznacza podmiot odwiedzający stronę www.cereclab.pl

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Operatorem strony internetowej www.cereclab.pl (zwanej dalej stroną) jest firma Cerec_Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Graniczna 12, 20-010 Lublin.
 2. Strona dostępna jest w domenie internetowej www.cereclab.pl
 3. Użytkownicy korzystający ze strony zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Przeznaczenie strony: świadczenie oraz sprzedaż usług związanych z wytwarzaniem prac protetycznych.

§3 Prawa autorskie

 1. Zawartość strony www.cereclab.pl chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronach zastrzeżone są na rzecz Właściciela bądź firm i osób uprawnionych (m.in. partnerów handlowych, klientów).
 2. Żadna część strony www.cereclab.pl (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CD/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody Właściciela.
 3. Nazwy handlowe i nazwy towarów oraz firm występujące na stronie mogą być lub są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm lub ich właścicieli.
 4. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

§4 Korzystanie ze strony

 1. Użytkownik może korzystać ze strony za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon, tablet), wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową.
 2. Właściciel zastrzega sobie prawo do blokowania wybranych przeglądarek internetowych.
 3. Strona umożliwia Użytkownikowi: zapoznanie się z ofertą firmy Cerec_Lab Sp. z o.o. oraz przesłanie plików STL koniecznych do wykonania usług świadczonych przez Spółkę.

§5 Polityka plików „cookies” (ciasteczka)

 1. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
 2. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.
 3. Pliki „cookies” pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
 4. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 5. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 6. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 7. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym.
 8. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) – dodatkowe informacje znajdziesz na odpowiednich stronach przeglądarek Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari, Mozilla Firefox.
 9. Ustawienia dotyczące wyświetlania plików „cookies” mogą zostać zmienione w opcjach przeglądarki internetowej w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.
 10. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Obsługa strony dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania strony, a także stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych jednakże nie udziela żadnych gwarancji i nie zapewnia, że działalność strony przebiegać będzie bez awarii i przerw, leżących po stronie w szczególności sprzętu bądź oprogramowania. W związku z tym Użytkownicy korzystają z niego na własną odpowiedzialność.
 2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń do działalności strony oraz wszelkie zauważone nieprawidłowości Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie e-maila na adres kontakt@cereclab.pl
 3. Właściciel nie odpowiada za szkody pośrednie bądź bezpośrednie wyrządzone Użytkownikom bądź osobom trzecim, a także utracone korzyści wynikające z jego działania, chyba, że szkody te powstały na skutek winy umyślnej Właściciela.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 5. Aktualny Regulamin będzie komunikowany Użytkownikom poprzez jego umieszczenie na stronie internetowej.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 01.01.2020.